PROJECT

ساخت برترین غرفه نمایشگاهی شرکت البرز بهبود 2018

در نمایشگاه پزشکی درخواست غرفه سازی ارزان و غرفه سازی مناسب از شرکت البرز بهبود باعث شد طراحان شرکت غرفه سازی کبیرسازان غرفه سازی باحداقل هزینه را مطرح و طراحی نمایند و با در نظر گرفتن نیاز مشتری و جانمایی مناسب کالاها و ساخت و ساز مذکور و موفق به جلب رضایت مشتری در این پروژه غرفه سازی نمایشگاهی شدیم.
ساخت و ساز موفق نمایشگاهی در تهران مستلزم داشتن مجوزهای خاص ساخت غرفه از نهاد های ذی صلاح بوده که اعتماد از پس این قضیه ایجاد خواهد داشت.

به مطالب این صفحه امتیاز دهید

امتیاز خود را ثبت کنید

Call Now Button