ساخت غرفه شرکت آب بند (ایران نوین)۲۰۱۷

  • ساخت غرفه شرکت آب بند (ایران نوین)۲۰۱۷

ساخت غرفه شرکت آب بند

در نمایشگاه تاسیسات سال ۱۳۹۶ غرفه شرکت محترم آب بند (ایران نوین) از طراحی تا اجرا به شرکت غرفه سازی کبیر سازان وا گذار شد.

طراحی بسیار مناسب و اصولی غرفه آب بند و اجرای بی نظیر ,عالی و شایسته شرکت ایران نوین در دستور کار قرار گرفت . طراحی و ساخت غرفه ی نمایشگاهی متناسب با کالای ارائه شده آب بند از نکات و اولویت هایی بود که مد نظر قرار گرفت در اواخر کار شرکت آب بند درخواست ساخت استند مناسب کالای موجود را داشتند که ساخت جابجایی و چینش مناسب در فرایند غرفه سازی انجام شد.
رنگ آمیزی بی نقص و درجه یک و ساخت کانتر های مناسب پرزنت از مواردی بود که نظر آن شرکت محترم راجلب تیم غرفه سازی کبیرسازان کرد و با غرفه سازی ارزان و شیک و ساخت غرفه مطلوب مشتری خواسته های آن شرکت را تحقق بخشیدیم.

مشتری : شرکت صنایع ایران نوین

محل : نمایشگاه بین المللی

دسته بندی : تاسیسات