طراحی ویژه غرفه ی شرکت آرتیمان ۲۰۱۸

  • طراحی ویژه غرفه ی شرکت آرتیمان ۲۰۱۸

طراحی ویژه غرفه ی شرکت آرتیمان ۲۰۱۸

گروه تجهیزات پزشکی آرتیمان یکی از بزرگترین تولید کننده های تجهیزات پزشکی در ایران در زمینه غرفه سازی نمایشگاهی به دنبال فعالیت با مجموعه ی بزرگ بودند وبا تماس های مکرر شرکت های غرفه ساز ، شرکت غرفه سازی پیشرو کبیر سازان را انتخاب نمودند. ابتدا از بین چند طرح جذابترین طراحی شرکت غرفه سازی کبیرسازان را انتخاب کردندو بعد از جلسات متعدد اتاق فکرکه تلاش مکرر جهت جلب رضایت مشتری راداشت طرح نهایی غرفه جهت ساخت غرفه اعلام شد تا از کیفیت طراحی نهایت رضایت را داشته باشند که در آینده ی نزدیک بتوانیم در خدمت همه همکاران خود در عرصه تجهیزات پزشکی ایران باشیم و غرفه سازی ارزان و شکیلی را برایتان ثمر بخشیم.

 

طراحی خاص غرفه ی شرکت آرتیمان

مشتری : شرکت تامین درمان آرتیمان

محل : نمایشگاه بین المللی

دسته بندی : تجهیزات پزشکی