غرفه سازی کبیرسازان برای سالنامه نیک ۲۰۱۶

  • غرفه سازی کبیرسازان برای سالنامه نیک ۲۰۱۶

غرفه سازی برای سالنامه نیک ۲۰۱۶

بزرگترین مجموعه توزیع و تولید سالنامه و گیفت های نمایشگاهی ایران همیشه از ما بهترین غرفه سازی را خواستند شرکت غرفه سازی کبیر سازان در پروژه های زیادی دست به همکاری با مجوعه سالنامه نیک زده ساخت غرفه ای به شکل منحنی مد نظر شرکت مذکور بود که با طراحی غرفه ویژه و جابجایی مناسب کالاها همچنین استفاده از پارتیشن و شیشه این پروژه و غرفه سازی ارزان و امروزی به نحو احسنت آماده تحویل گردید. امید که بایاری خداوند متعال بتوانیم در سال های آتی در خدمت مجموعه محترم سالنامه نیک بوده و غرفه سازی زیبا تر از هر سال را ثمر بخشیم.

مشتری : سالنامه نیک

محل : نمایشگاه بین المللی

دسته بندی : چاپ و بسته بندی

اشتراک گذاری :