غرفه نمایشگاهی شرکت نیاوران کهن آسیا

  • غرفه نمایشگاهی شرکت نیاوران کهن آسیا

غرفه سازی ارزان ماشین سازی نیاوران

شرکت بزرگ تولید کننده تجهیزات روغن کشی و یکی از حامیان صنایع ایران و بالاترین کیفیت تجهیزات تولیدی را داراست غرفه سازی نمایندگان خود را به شرکت غرفه سازی کبیر سازان واگذار کردند با یاری خداوند متعال ساخت غرفه نمایندگان شرکت مذکور به نحوه مطلوبی انجام شد .
طراحی باز همراه با جانمایی مناسب کالا و غرفه سازی ارزان از جمله مورادی بود که مورد توجه غرفه دار محترم قرار گرفت.
به حمد خداوند متعال در غرفه سازی شرکت ماشین سازی نیاوران با توجه به این که زوایای جانمایی و حضور چشمگیر مد نظر بود درخشیدیم.
و با طراحی فوق العاده غرفه ی مذکور بهترین غرفه سازی را درافزودن به نمونه کار های خود رقم زدیم.

 

 

 

مشتری : شرکت نیاوران کهن آسیا

محل : نمایشگاه بین المللی

دسته بندی : مواد غذایی