بین المللی و خاص غرفه سازی روسیه در نمایشگاه بین المللی برق ۲۰۱۷

  • بین المللی و خاص  غرفه سازی روسیه در نمایشگاه بین المللی برق ۲۰۱۷

غرفه سازی نمایشگاهی شرکت کبیرسازان برای تکنوس

در نمایشگاه برق سال ۱۳۹۶ واحد بازرگانی شرکت غرفه سازی کبیر سازان با دریافت ایمیل و تماس های فراوان ازکشور روسیه مواجه شده که با پیگیری های فرآوان غرفه سازی کبیر سازان عقد قراردادی فی ما بین آن شرکت و کبیرسازان نتیجه بخشید و با همکاری نماینده آن شرکت غرفه ی شیک همراه و با سازه هایی از بهترین متریال و آماده سازی محیطی که نشانی از شاخص حضور در نمایشگاه ایران بود تصمیم به خرید قالیچه ای بر ای بخشی از غرفه نمودیم و و تزیئن با لوستر و تجهیزات سفید را انجام داده و با غرفه سازی با mdf درجه یک و استفاده از براق کننده mdf جلای خاصی به غرفه بخشیدیم که با رضایت شرکت خارجی همراه بود.

 

غرفه ی ویژه روسیه در نمایشگاه برق سال ۲۰۱۷

مشتری : شرکت تکنوس

محل : نمایشگاه بین المللی

دسته بندی : برق