غرفه سازی

بهترین سبک های طراحی غرفه نمایشگاه ۲۰۱۹

غرفه سازی

سبک های طراحی غرفه نمایشگاه ,بیشترجنبه ی قراردادی دارند.

این سبک ها به مرور زمان در چند سال اخیر بین شرکت های غرفه سازی رواج پیدا کرده اند.

سبک ها

۱٫مدرن

۲٫کلاسیک(همانند نماهای رومی)

۳-بومی و سنتی